Služby

rozsah právních služeb

trestní právo

občanské právo

obchodní právo

související služby

Do pole trestního práva může snadno i nechtěně spadnout kdejaká lidská činnost. Cílem je tomu včas předejít vhodně nastavenými postupy. Poskytuji právní pomoc a obhajobu v trestních věcech, poradenství poškozeným a obětem trestných činů, revize a zpracování compliance programů právnickým osobám.

Pravidla civilního práva se na nás vztahují každý den, počínaje od nejběžnějších úkonů, byť si to občas ani neuvědomujeme.  Poskytuji všeobecné právní poradenství v oblasti soukromého práva, posuzování a sepisování návrhů, vypracování právních stanovisek, zastupování v soukromoprávních jednáních a soudních řízeních.

Poskytuji kompletní právní poradenství obchodním korporacím od jejich vzniku a existence až po jejich právní zánik.

Samozřejmostí je možnost poskytnutí advokátní úschovy nebo ověření pravosti podpisu. Právní služby poskytuji v českém, německém, anglickém a francouzském jazyce.

mohu Vám pomoci


Pro své klienty se vždy snažím najít optimální individuální řešení, kterým budou efektivně naplněny jejich potřeby. Právní služba je kvalitní, pokud šetří energii klienta a úspěšně směřuje k cíli, jehož si klient přeje dosáhnout v souladu s právním řádem.

Předpokladem dobré právní rady je spolupráce klienta, vzájemná důvěra a komunikace a sdílení všech relevantních informací.


ČÍM SE ŘÍDÍM

Každá záležitost má své vhodné řešení. Naším společným úkolem je to správné řešení najít a aplikovat. Jako problém se záležitost rodí jen v našich myslích. Dokážeme se nastavit tak, abychom racionálním posouzením všech okolností dospěli k výsledku, který přinese všeobecný užitek.+ 420 773 111 554

© 2018-2020 Nikol Ullmann