vítejte na mých stránkách

společně najdeme řešení

právní služby

veřejné právo

trestní právo

správní právo

ústavní právo

procesní právo

právo sociálního zabezpečení

mezinárodní právo veřejné

soukromé právo

občanské právo

právo obchodních korporací

pracovní právo

rodinné právo

mezinárodní právo soukromé

cizí jazyky

německý jazyk

anglický jazyk

francouzský jazyk


komplexní služby

advokátní úschova

ověřování podpisů

právní zastupování

jednání s úřady

sepisování právních dokumentů

obhajoba


potřebujete urgentní pomoc?

+ 420 773 111 554

© 2018-2020 Nikol Ullmann

Upozornění: Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.