O mně


advokát s generální praxí

Nikol Ullmann

advokátkdo jsem ?

Pocházím z Karlových Varů a již 18. rokem  jsem usazena v Praze.

Moje profese advokáta je současně mou hlavní zálibou, a proto jí  věnuji většinu svého času a energie. Věřím, že můj pozitivně racionální a aktivní přístup k práci se promítá  do  výsledků mých činností.

V roce 2009 jsem absolvovala Právnickou fakultu  Univerzity Karlovy v Praze, kde jsem v následujícím roce složila státní rigorózní zkoušku. Během studia jsem začala pracovat na Ministerstvu zdravotnictví, v oddělení koordinace systémů zdravotního pojištění. Od roku 2010 jsem byla advokátním koncipientem, nejprve v Rödl & Partner, advokáti, v.o.s., později v BLÁHA, advokátní kancelář s.r.o.

Od dubna 2014 jsem samostatným advokátem zapsaným v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 15601.

Ve své praxi kladu zásadní důraz na zcela individuální a diskrétní přístup ke svým klientům a na poskytování všestranné právní pomoci. Právní služby poskytuji v celém rozsahu českého právního řádu a v co nejkratším možném termínu při současném zachování vysoké úrovně poskytovaných služeb.

Místo a čas poskytování právních služeb se po dohodě plně přizpůsobuje potřebám klienta. Nečiní mi potíže cestovat  a čas si vždy plánuji tak, aby  každý den byl naplno využit.

 

 

ČÍM SE ŘÍDÍM

Jak jsme včera kontrahovali, tak dnes žijeme.kdo jsem dál


I právníci jsou jen lidé, takže pokud se nevěnuji své profesi, zajímám se intenzivně o přírodu a krajinu, vnější vesmír, nové poznatky ve vědě. Ráda trávím volný čas mimo město, zvláště na horách nebo na vodě. Z mých koníčků jsou těmi hlavními fotografování a fototechnika, studia cizích jazyků a poklady světové kinematografie. No a přestože k mojí práci neodmyslitelně patří i načítání rozsáhlých spisů, držím si standard přečíst aspoň 3 dobré knihy za měsíc.

co nečekejte


Nebudu Vám slibovat nemožné výsledky a zatahovat Vás do zbytečných či zdlouhavých řízení. 

Nebudu si vymýšlet práci pro práci a podnikat neefektivní úkony.

Nebudu Vám z hlavy říkat, co je psáno v zákoně, ale nejdřív se do něj pro jistotu znovu podívám. 

Nebudu Vaši záležitost zanedbávat, protože bych měla k řešení něco  důležitějšího.

+ 420 773 111 554

© 2018-2020 Nikol Ullmann